JavaScript Menu - Demo #1
Drop down menu
   Xem chi tiết bản tin
  Biểu mẫu Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở Giáo dục và Đào Tạo Yên Bái  

Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ                                  

 

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp

Lớp

 

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

 

315

 

 

Thi tuyển

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

 

BGD & ĐT

 

 

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Phối hợp thực hiện theo Điều lệ THPT

 

 

 

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học.

 

 

Đảm bảo theo quy định

 

 

 

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

 

Không có

 

 

 

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

 

Đủ và đảm bảo theo quy định

 

 

 

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

 

 

Tốt

 

 

 

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Đủ khả năng thi vào các trường TC,CD,ĐH

 

 

 

                                              Nghĩa Lộ,  ngày    tháng    .năm 2016

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                Nguyễn Văn Thế


Biểu mẫu 10

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Sở Giáo dục và Đào Tạo Yên Bái  

Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ                                  

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

28

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

28

-

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

02

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

0

-

7

Bình quân lớp/phòng học

1/1

-

8

Bình quân học sinh/lớp

41

-

III

Số điểm trường

0

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

11772.5

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3000

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

54

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

54

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

54

 

3

Diện tích thư viện (m2)

70

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

0

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp10

24

 

2

Khối lớp 11

12

 

3

Khối lớp 12

12

 

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

0

-

5

…..

0

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

46

Số học sinh/bộ

 

 

 

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

8

 

2

Cát xét

3

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

6

 

5

Thiết bị khác…

 

 

..

………

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

0

 

XIII

Khu nội trú

 

0

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

7

2

10

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

Đạt

Đạt

Đạt

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

XIX

Tường rào xây

 

                                              

                                                                          Nghĩa Lộ,  ngày  5  tháng 6  năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                Nguyễn Văn Thế

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở Giáo dục và Đào Tạo Yên Bái  

Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ                                  

                    

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

 

53

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

46

Biên chế

 

 

8

38

0

0

0

 

1

Toán, tin

 

10

 

 

2

8

0

0

0

 

2

 

06

 

 

1

5

0

0

0

 

3

Hóa

 

04

 

 

0

4

0

0

0

 

4

Sinh

 

03

 

 

2

1

0

0

0

 

5

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

0

1

0

0

0

 

2

Phó hiệu trưởng

3

3

 

 

0

3

0

0

0

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

02

2

 

 

 

1

0

1

0

 

3

Thủ quĩ

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

1

 

 

 

0

0

1

0

 

5

Nhân viên thư viện

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                               Nghĩa Lộ,  ngày 15   tháng  6 năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                Nguyễn Văn Thế

 

 


 

 

 

 

Lượt xem: 651 Tác giả: BBT
Quay lại In trang Gửi tin Phản hồi
 
Các tin tức khác
Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 THPT Năm học 2020-2021.  (04/08/2020  (2287)
XỨNG ĐÁNG LÀ CHI BỘ CƠ SỞ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, TIÊU BIỂU  (19/05/2020  (196)
Sỹ tử Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ tăng tốc ôn luyện  (12/06/2019  (537)
TRUỜNG THPT THỊ XÃ NGHĨA LỘ Đơn vị dẫn đầu phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của tỉnh Yên Bái  (06/02/2019  (1153)
Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ với chương trình “TẾT YÊU THƯƠNG, TẾT SUM VẦY”  (06/02/2019  (578)
Thầy hiệu trưởng “ưa” đổi mới  (06/02/2019  (551)
THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018  (24/11/2018  (545)
TIN HOẠT ĐỘNG 20/11/2018  (24/11/2018  (513)
DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019  (10/09/2018  (563)
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀ ĐÓN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  (10/09/2018  (633)
Ngày Hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018  (20/04/2018  (827)
LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2017 Và cuộc thi thiết kế Thiệp Tri ân  (22/11/2017  (1216)
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI Năm học 2017 - 2018  (22/11/2017  (1742)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ NGHĨA LỘ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI.  (23/10/2017  (783)
“Thầy chủ động, trò nỗ lực”  (26/04/2017  (1180)
 
Nội bộ

Sơ đồ tổ chức

Ban Giám hiệu

Các tổ chuyên môn

Danh sách các lớp - GVCN

 

Thời khoá biểu

Tra cứu điểm TB các môn

Điểm thi tuyển sinh lớp 10

Điểm thi tốt nghiệp THPT

 

Gửi bài viết cho BBT

Góp ý với Hiệu trưởng

 
 
Văn bản

Bộ quy tắc ứng xử trong trường học của trường THPT Thị xã Nghĩa Lộ

Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CV Số: 4099/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015

CV Số: 3008 /CT-BGDĐT: Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,

CV số 4339/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014-2015

Xem tiếp >>

 
 
Kế hoạch công tác
Tháng Năm Khác
Lịch công tác tháng 12/2015
Lịch công tác tháng 11/2015
Phương hướng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ Năm học 2010 - 2011
Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra hết kỳ I năm học 2010-2011
 
 
Thống kê
Lượt truy cập thứ:
3834229
Hiện tại có 1 người đang online;
Đông nhất lúc 7:30, ngày 17/6/2010
50 người online
 
 
 
Tìm kiếm bản tin đã đưa
 

Tìm

 

theo

 
THÔNG BÁO

 
 
LIÊN KẾT
 
 

Người chịu trách nhiệm chính : Hiệu trưởng nhà trường
Địa chỉ : phường Tân An Thị xã Nghĩa Lộ; điện thoại: 0293 871 789
Email: c3nghialo@yenbai.edu.vn; Website: http://www.thpt-nghialo-yenbai.edu.vn
Trang tin chính thức của Trường THPT Thị xã Nghĩa Lộ