JavaScript Menu - Demo #1
Drop down menu
   Xem chi tiết bản tin
  Các thông tin – hướng dẫn Thi THPT Quốc Gia năm 2016
 

BBT- Do các thông tin về thi THPT Quốc gia năm 2016 rất nhiều nên chúng tôi sẽ tổng hợp và đưa các thông tin này vào 1 bài và sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan cho bài viết này. Xin mời các bạn thường xuyên theo dõi.

 

Ngày 08-04-2016:

 

1.     Quy chế thi THPT Quốc gia và TT sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT quốc gia: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

2.     Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

3.     Quy chế Tuyển sinh ĐH-CĐ và TT sửa đổi, bổ sung quy chế TS ĐH – CĐ năm 2016: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

4.     Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016 của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT Yên Bái: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

5.     Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 của Sở GD&ĐT Yên Bái: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

6.     Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016 của các trường ĐH-CĐ: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

7.     TT quy định mức thu lệ phí tuyển sinh năm 2016: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

8.     Bảng phân chia khu vực tuyển sinh năm 2016: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

9.     Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (Điều 7 – Quy chế TS ĐH-CĐ): để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

10.   Mã số cụm thi (Hội đồng thi): để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

11.   Mã tỉnh, huyện (thị), xã (phường): để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

12.     Mã trường THPT: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

 

13.     Nhà trường tổ chức hướng dẫn thí sinh viết hồ sơ ĐK dự thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi THPTQG năm 2016, thời gian và địa điểm như sau:

a.     Thời gian: 14h00 ngày 10/04/2016 (chủ nhật).

b.    Địa điểm tại Hội trường.

Mời tất cả học sinh khối 12 và các thí sinh tự do có nhu cầu được hướng dẫn đến dự.

14.             Lịch thu hồ sơ ĐK dự thi THPT QG 2016 đối với học sinh đang học lớp 12 như sau:

a.     Thời gian: từ 14h00 ngày 15/04/2016 (thứ 6).

b.    Phân công thu hồ sơ:

STT

Người thu hồ sơ

Lớp

Thời gian

1

Nguyễn Trọng Quân

12A1

Từ 14h00’ đến 15h30’

12B1

Từ 15h30’ đến 17h00’

2

Nguyễn Thị Thanh Xuân

12A2

Từ 14h00’ đến 15h30’

12B2

Từ 15h30’ đến 17h00’

3

Nguyễn Trung Quân

12A3

Từ 14h00’ đến 15h30’

12B3

Từ 15h30’ đến 17h00’

4

Bùi Thị Vân

12C

Từ 14h00’ đến 15h30’

 

15.             Thí sinh tự do nộp hồ sơ ĐKDT:

a.     Thời gian: 14h00’ ngày 21/04/2016 (thứ 5)

b.     Địa điểm: tại văn phòng nhà trường.

16.             Hồ sơ ĐKDT gồm:

a.     Túi hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2 (có dán ảnh) đã điền đầy đủ thông tin.

b.     Phong bì đựng 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, tỉnh, huyện (thị) và mã số đơn vị ĐKDT (ghi cả trên mặt sau của ảnh và trên phong bì).

c.      Lệ phí tuyển sinh.

17.             Hồ sơ đối với thí sinh tự do: ngoài các loại cần nộp như ở mục trên cần phải nộp thêm các loại giấy tờ quy định tại Điều 13 – Quy chế thi THPT QG.

 


 

Ngày 09-04-2016:

 

1.     Danh sách thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

2.     Danh sách xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

3.     DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI (VÙNG I, II, III) CỦA TỈNH YÊN BÁI: để xem chi tiết mời bấm vào đây để tải về tệp đính kèm.

  


ngày 20-04-2016

 

KẾ HOẠCH THU HỒ SƠ VÀ KIỂM DÒ DỮ LIỆU

THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016

 

Thực hiện Quy chế thi THPTQG năm 2015, Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016 và các văn bản hướng dẫn tổ chức thi THPTQG năm 2016.

Thực hiện kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 04 năm 2016 về tổ chức thực hiện kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016. Trường THPT Nghĩa Lộ lập kế hoạch thu hồ sơ đăng ký dự thi THPT QG năm học 2015-2016 và kiểm dò dữ liệu như sau:

I. Về thu hồ sơ:

a. Với học sinh khối 12

Thời gian: từ 14h00 ngày 15/04/2016 (thứ 6).

Phân công thu hồ sơ:

STT

Người thu hồ sơ

Lớp

Thời gian

1

Nguyễn Trọng Quân

12A1

Từ 14h00’ đến 15h30’

12B1

Từ 15h30’ đến 17h00’

2

Nguyễn Thị Thanh Xuân

12A2

Từ 14h00’ đến 15h30’

12B2

Từ 15h30’ đến 17h00’

3

Nguyễn Trung Quân

12A3

Từ 14h00’ đến 15h30’

12B3

Từ 15h30’ đến 17h00’

4

Bùi Thị Vân

12C

Từ 14h00’ đến 15h30’

            b. Với thí sinh tự do

   Thí sinh tự do nộp hồ sơ ĐKDT cho cô Nguyễn Thị Thanh Xuân

   Thời gian: 14h00’ ngày 21/04/2016 (thứ 5)

    Địa điểm: tại văn phòng nhà trường.

II. Về kiểm dò dữ liệu ĐKDT:

1.      Kiểm dò khi thu hồ sơ:

- Kiểm tra cách viết trên hồ sơ theo hướng dẫn có đúng không, tuyệt đối không nhận hồ sơ tẩy xóa.

- Kiểm tra thông tin trên bì, phiếu số 1, phiếu số 2 có trùng khớp hay không, có đủ giấy tờ ưu tiên hợp lệ, có phong bì đựng 2 ảnh, HS thi cụm TW có 2 phong bì đã dán tem, đã ghi địa chỉ, HS thi cụm địa phương chỉ cần nộp 5000đ tiền tem.

- Kiểm tra xem có đủ các giấy tờ như hướng dẫn hay không.

2.      Kiểm dò trước khi nhập máy:

a. Với học sinh lớp 12:

- Thời gian: 16 giờ 30 chiều 18/4/2016.

- Địa điểm: Hội trường

- Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm các lớp 12 và cán bộ phụ trách dữ liệu thi

- Nội dung kiểm dò: Lấy giấy khai sinh làm gốc đối chiếu với thông tin học sinh tự khai trên phiếu ĐKDT; Lấy bản phô tô chứng minh thư nhân dân đối chiếu với số CMTND học sinh tự khai; Lấy hộ khẩu và các giấy tờ liên quan để xác định đối tượng tuyển sinh mà học sinh tự khai (chỉ những HS dự thi ĐH, CĐ mới phải kiểm tra thông tin này), xác minh hộ khẩu trên 18 tháng hay dưới 18 tháng…

b. Với thí sinh tự do:

- Kiểm dò các thông tin như học sinh lớp 12 ở trên, cô xuân tự bố trí thời gian để kiểm dò.

3. Kiểm dò sau khi nhập máy

a. Học sinh tự kiểm dò trực tiếp trên trang:

 thisinh.thithptquocgia.edu.vn

            - Thời gian: 23/4/2016 sẽ thông báo cụ thể lịch kiểm do từng lớp trên bảng tin

            - Địa điểm: Phòng tin 02

            - Người hướng dẫn: Nguyễn Trọng Quân

            - Học sinh kiểm dò mang theo CMTND.

            b. Kiểm dò trên giấy

            * Với học sinh lớp 12:

            - Thời gian: 25/4/2016 sẽ thông báo cụ thể

            - Địa điểm: Tại các lớp

            - Thành phần: GVCN các lớp 12 và học sinh các lớp.

            - Cách thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm các lớp 12 gọi từng học sinh cho kiểm dò và ký xác nhận vào biểu kiểm dò, tuyệt đối không cho học sinh ký thay cho nhau, GVCN chịu trách nhiệm với các thông tin kiểm dò này. 

III. Về kiểm dò dữ liệu trên phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp:

- Sẽ triển khai sau khi có điểm trung bình lớp 12.

IV. Một số điều chỉnh bổ sung

Khi nào có điều chỉnh bổ sung sẽ thông báo cụ thể.

 

 

 

Lượt xem: 2008 Tác giả: BBT
Quay lại In trang Gửi tin Phản hồi
 
Các tin tức khác
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015  (22/05/2015  (1213)
Hướng dẫn sơ tuyển vào trường ĐH Kiểm sát năm 2014.  (05/03/2014  (1166)
Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển, ĐKDT vào trường ĐH Bách khoa năm 2014  (26/02/2014  (1208)
Các thông tin – hướng dẫn tuyển sinh ĐH-CĐ Năm 2012  (27/03/2012  (2296)
15/3, bắt đầu nộp hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng năm 2012  (24/02/2012  (1236)
Danh sách các trường ĐH, CĐ, các ngành SGD Tỉnh Yên Bái không thu hồ sơ dự thi năm 2011  (26/03/2011  (2230)
DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHÔNG TỔ CHỨC THI NĂM 2011  (26/03/2011  (1477)
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2011.  (18/03/2011  (1568)
Chưa vội nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ  (18/03/2011  (1280)
Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  (17/03/2011  (1531)
Thống kê số lượng hồ sơ ĐKDT và thí sinh trúng tuyển Tỉnh Yên Bái năm 2010  (14/03/2011  (1420)
Chỉ tiêu tuyển sinh các trường chuyên nghiệp Tỉnh Yên Bái năm 2011  (14/03/2011  (1416)
Danh mục các xã đặc biệt khó khăn của Tỉnh Yên Bái  (14/03/2011  (5330)
Bảng ký hiệu các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2011  (14/03/2011  (2180)
Lịch công tác tuyển sinh năm 2011  (14/03/2011  (1400)
 
Nội bộ

Sơ đồ tổ chức

Ban Giám hiệu

Các tổ chuyên môn

Danh sách các lớp - GVCN

 

Thời khoá biểu

Tra cứu điểm TB các môn

Điểm thi tuyển sinh lớp 10

Điểm thi tốt nghiệp THPT

 

Gửi bài viết cho BBT

Góp ý với Hiệu trưởng

 
 
Văn bản

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CV Số: 4099/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015

CV Số: 3008 /CT-BGDĐT: Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,

CV số 4339/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014

Quyết địnhVề kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Xem tiếp >>

 
 
Kế hoạch công tác
Tháng Năm Khác
Lịch công tác tháng 12/2015
Lịch công tác tháng 11/2015
Phương hướng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ Năm học 2010 - 2011
Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra hết kỳ I năm học 2010-2011
 
 
Thống kê
Lượt truy cập thứ:
3274843
Hiện tại có 2 người đang online;
Đông nhất lúc 7:30, ngày 17/6/2010
50 người online
 
 
 
Tìm kiếm bản tin đã đưa
 

Tìm

 

theo

 
THÔNG BÁO

 
 
LIÊN KẾT
 
 

Người chịu trách nhiệm chính : Hiệu trưởng nhà trường
Địa chỉ : phường Tân An Thị xã Nghĩa Lộ; điện thoại: 0293 871 789
Email: c3nghialo@yenbai.edu.vn; Website: http://www.thpt-nghialo-yenbai.edu.vn
Trang tin chính thức của Trường THPT Thị xã Nghĩa Lộ